„Őrizd meg a rád bízott kincset, kerüld a profán, újdonsághajhászó fecsegést.”

December 3: Szofoniás próféta emléknapja

Apostoli szakasz: 1Tim 6,17-21

„Fiam Timóteus! E világ gazdagjainak hagyd meg, hogy ne legyenek fennhéjázók, ne bizakodjanak a csalóka gazdagságban, hanem az élő Istenben, aki bőségesen megad nekünk mindent, amire szükségünk van; hogy legyenek jótékonyak, a jócselekedetekben gazdagok, szívesen adakozzanak, osztogassanak, s gyűjtsenek maguknak gazdag, jó alapot a jövendőre, hogy elnyerjék az igaz életet. Timóteus! Őrizd meg a rád bízott kincset, kerüld a profán, újdonsághajhászó fecsegést, a megtévesztően elnevezett »ismeret« ellenvetéseit, amelyet némelyek elfogadtak, s a hittől elszakadtak. Kegyelem veled! Amen!

Evangéliumi szakasz: Lk 18,31-34

Azon időben Jézus félrevonta a tizenkettőt, s így szólt hozzájuk: „Most felmegyünk Jeruzsálembe, s beteljesedik minden, amit a próféták az Emberfiáról megjövendöltek. Kiszolgáltatják a pogányoknak, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpdösik. Aztán megostorozzák, megölik, de harmadnap feltámad.” Mit sem értettek belőle. Ez a beszéd olyan homályos volt előttük, nem értették meg, hogy mit akart vele mondani.

Szent Szofóniás próféta

A próféta, aki 9. a kis próféták sorában Simeon törzséből származott. Kusi fia volt valószínűleg Jeremiás és Náhum próféta kortársa. Joziás király (635-605.) uralkodása alatt jövendölt Judeában. Egy könyv maradt utána, jövendölésekkel a szegényekről, az országról és a körülötte élő népekről.”

Forrás:https://hd.gorogkatolikus.hu/napi-evangelium/december-3