NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA -2/12.

NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA – AZ IGAZHITŰSÉG (ORTODOXIA) VASÁRNAPJA
PORFIRIOSZ Főpap.

Jn 1,43-51

Abban az időben Jézus ki akart menni Galileába. Találkozott Fülöppel, és mondta neki: „Kövess engem!” Fülöp Betszaidából, András és Péter városából való volt. Fülöp találkozott Natánaellel, és elmondta neki: „Megtaláltuk, akiről Mózes írt a Törvényben és a próféták: a názáreti Jézust, József fiát.” „Jöhet-e valami jó Názáretből?” – kérdezte Natánael. „Gyere és lásd!” – felelte Fülöp. Amikor Jézus meglátta Natánaelt, amint feléje tartott, ezt mondta róla: „Lám, egy igazi izraelita, akiben nincs semmi álnokság.” Natánael megkérdezte tőle: „Honnét ismersz?” Jézus így válaszolt: „Mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak, a fügefa alatt voltál.” Natánael erre felkiáltott: „Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael királya!” Jézus ezt felelte neki: „Mivel megmondtam, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel. De nagyobb dolgokat is fogsz látni ezeknél.” Majd hozzátette: „Bizony, bizony, mondom nektek: mostantól látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és az Isten angyalai föl- és leszállnak az Emberfia fölött.”

Amikor az adott vasárnapi evangéliumi szakaszt a kezembe veszem, mindig szeretném előbb megérteni, hogy miért ezt a szakaszt olvastatja fel az Egyházunk. Ez nem mindig egyértelmű, mint ahogy az pl. Jézus megszületésekor vagy a Jordánban való megkeresztelkedésének napján. Azért fontos ezt most is tisztázni, mert nem ma ünnepeljük Fülöp apostolt, sem Natánaelt, sem más meghívások napját és még az sem, hogy „az ég megnyílt és az Isten angyalai föl- és leszállnak az Emberfia fölött”.

A mai jánosi szakaszban is keresnünk kell erre a miértre a választ, amiből több helyes is lehetséges. Keleti egyházunk nagyböjt első vasárnapján az igazhitűség vasárnapját tartja, amely a képtisztelet visszaállításáról (843) emlékezik meg „Egy igazi izraelita” -mondja Jézus Natánaelnek, „akiben nincs álnokság.” Több, mint 100 évig tartó képrombolás is álnokság volt, amely az Isten által az izraelitáknak adott tilalomra alapozta erejét: „ne készíts magadnak faragot képet!” (Kiv 20,3-5). Ezen álnokság vagy álságosság leple alatti eretnekség feletti győzelemről emlékezünk meg ezen a vasárnapon. A hit tisztaságát, vallási gyakorlatunk hitelességét, avagy igaz voltát ma sem könnyű megőrizni, továbbadni, az elhajlásokat felmutatni.

Minden napi evangéliumi szakasznak van egy másik olvasata is, ahogyan azt a szívünkkel olvassuk. Így egy másik hangsúly is körvonalazódhat, ami szintén nekünk szól. Az evangélium az Isten szava, élő, és az Isten Fia ma is arra használja, hogy bennünket megszólítson. Egy nagyon erős megszólítást olvasunk ezekben a sorokban: „Kövess engem!”– mondta Jézus Fülöpnek. Ha szívvel olvassuk a Szentírást, akkor az egészen máshol jelezhet nekünk, mint ahol az értelmünk tenné. Erre jó példa Remete Szent Antal Szent Atanáz püspök által megírt életrajzában, hogy amikor az ifjú Antal látta, hogy a gazdag ifjú nem tudja elengedni a nagy vagyonát a mennyei kincsekért cserébe és elszomorodott, addig Antal szívével hallgatva megértette, hogy neki mit kell tennie, milyen utat kell választania.

Akinek már ott él szívében Krisztus, azt onnan szólítja meg, hogy „kövess engem”, akár azzal az üzenettel is, hogy most azért fontos ez, mert például Ő az elmúlt időszakban nem igazán volt elégedett ezzel a követéssel, sőt inkább távolodásnak vagy elszakadásnak mondaná azt. Akiknek viszont még nem él ott Krisztus a szívükben, azokat is megszólíthatja az Úr, mégpedig igen nagy erővel. Sok híresség vagy istentagadó megtérését lehetne felsorolni, akik nem tudtak kitérni ezen felhívás elől: „kövess engem!”.

Szintén a János-evangéliumból olvassa fel egyházunk a főpapok emléknapjain azt a szakaszt, amikor azt mondja Jézus: „Én vagyok a jó pásztor, ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem. (Jn 10.14)” A jó pásztor minden korban, minden zűrzavaros korban össze tudja szedni az övéit, mert Ő ismeri az övéit, mint ahogy Fülöpöt, Natánaelt, Antalt is meghívta. De „enyéim is ismernek engem” – mondta Jézus. A nagy szent főpapok, pl. Szent Atanáz, Szent Cirill püspök és valamennyi igazhitű főpap 843-ban is ismerte a jó pásztor elvárását. Folyamatos lelki kapcsolatban kellett vele lenniük, hogy még a száműzetéseket, kemény megpróbáltatásokat is tudták vállalni, mert ismerték Őt, az Isten Fiát.

Nagyböjti készülődésünk legyen álnokságtól és álságoktól mentes bűnbánattartás és teljen minden percében Krisztus követésében.

Elek Antal atya

Megjelent a Görögkatolikus Szemle című újságban, (XXXIV. Évfolyam 2. szám. 2023. február)