„A kegyelem mindig megelőzi a kisértéseket, figyelmeztetésképpen, hogy felkészülhess.”

„Tudd meg, hogy a kegyelem mindig megelőzi a kisértéseket, figyelmeztetésképpen, hogy felkészülhess. Mihelyt tehát megtapasztalod a kegyelmet, övezd fel magad, és mondd ezt magadban: „Hadüzenet érkezett! Készülődj, porhüvely, figyeld, honnan támad a gonosz!” Sokszor igen gyorsan be is következik, gyakran viszont csak két-három nap múlva. De hogy eljön, abban biztos lehetsz, és szilárd sáncokkal kell körülvenned magad, amilyenek a minden este végzett gyónás, a lelkiatyának való engedelmesség, az alázat és a mindenki iránt tanusított szeretet. Ilyen módon könnyíthetsz a megpróbáltatáson.

Részlet Hészükhaszta József: Az Isten megismeréséről című könyvéből, 66.oldal

“Jöjjetek, Atyám áldottai!”

Kedves Testvérem!

Jöjjetek, Atyám áldottai!

Jézus, a világmindenség Királya azt mondja: Vegyétek birtokba a nektek készített országot, mert ennem és innom adtatok, felruháztatok, befogadtatok, meglátogattatok…

Azt ígéri, hogy akik jót tesznek másokkal, azok elnyerik jutalmukat az Ő országában. A 2021 szeptemberében tartandó 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve a tetteinkkel szeretnénk kimutatni hitünket a világ felé. Ehhez viszont Jézustól kapunk erőt. Őt imádjuk az Oltáriszentségben, de hozzá imádkozunk otthonunk csendjében is. Tegyük ezt most hetedik alkalommal ismét közösen egy óra szentségimádásban, vagy otthon végzett imával november 21-én, Krisztus Király ünnepének előestéjén a világ ezernyi pontján.

Csatlakozz hozzánk a corpusdomini.iec2020.hu oldalon!

A helyi közösségünkkel mi is összegyűlünk, hogy Krisztust együtt imádjuk.

Helyszín: Zalaegerszeg-Zalabesenyői Alexandriai Szent Katalin templom
Magyarország 8900 Zalaegerszeg-Zalabesenyő, Besenyő u.2.

Szervező közösség: Szombathelyi Görögkatolikus Szervezőlelkészség

Bővebb információ: www.zalaigorogkatolikus.hu
16.00 Görögkatolikus esti zsolozsma (vecernye) és 17.00 Szent Liturgia

Várunk november 21-én!

Szeretettel,
Elek Antal
Zalaegerszeg-Zalabesenyői Alexandriai Szent Katalin templom
Szombathelyi Görögkatolikus Szervezőlelkészség

Szombathelyi római katolikus és görögkatolikus Kórházlelkészség

Molnár Árpád római katolikus kórházlelkész atya

Elek Antal görögkatolikus kórházlelkész atya

A nap 24 órájában hívható kórházi segélyhívószám a Szombathelyi Markusovszky kórházban lévő betegekhez: 06 -30/6195474

A járvány alatt is hívhatóak vagyunk! Minden Szent Liturgiánkon megemlékezünk a betegen fekvő és kórházban fekvő betegekért, a kórházban és a járványban elhunytakról, a járványban dolgozó egészségügyi dolgozókról és a járvány miahamarabbi befejeződéséért!

„Az ima igazi következménye a lélek tüze, amely minden szenvedélyes ingert eléget, a léleknek örömet és boldogságot hoz”

A tévedésekről

Aki Istent szereti, éber kell hogy legyen. Ha imagyakorlatodnak átadod magad, és világosságot vagy tűzfényt látsz magadban vagy kívül, még ha Krisztusnak, az angyaloknak és a szenteknek képét is, ne törődj vele. Különben annak a veszélynek teszed ki magad, hogy kárt szenvedj. Tiltsd meg lelkednek, hogy tovább foglalkozzon vele. Minden ilyen kép kárt akar okozni a lelkednek. Az ima igazi következménye a lélek tüze, amely minden szenvedélyes ingert eléget, a léleknek örömet és boldogságot hoz, a lelket a biztos szeretet által és érzését kétségtelen lelki gazdagságból erősíti.

Minden érzéki és lelki benyomás, amely nem Istentől ered, kétségeket és aggályokat hoz a lélekbe, mivel azokat a gonosz ellenség idézi elő. Ez az atyák véleménye. Ha lelkedet valamiféle bizonytalan erők kifelé vagy az éghez húzzák, ne hagyd magad vonzani, hanem kényszerítsd magad rögtön egy gyakorlatra. Az isteni beleszólások ilyen kisérő-jelenségek nélkül jönnek, és nem ismered az órájukat – mondja Izsák. A belső és természetes ellenség, a zűrzavar, tetszése szeint átalakítja az egyik lelki képet másikká, és egyiket a másikba mossa.

A buzgóság leple alatt hozza lidércfényét, hogy a lelket tévútra vezesse. Öröm helyett az érzékekben kelt vágyat, síkos gyönyört a vele járó elvakultsággal és önhittséggel. Ravaszul elrejtőzik a tapasztalatlan noviciusok elől, és hagyja hogy ők csalóka játékát a kegyelem eredményének tartsák. De az idő, a tapasztalat és a lelki érzék erőt adnak őt leleplezni, és felvilágosítani azokat, akik túlságosan nagy dörzsöltsége miatt nem látták őt. A Szentírás mondja: “…úgy, mint ahogy az íny ízleli az ételt.” (Jób 34, 3). Figyeljetek arra, hogy lelki ízlelésetek hibátlanul megkülönböztesse mindezeket a jelenségeket. Ha testileg elfoglalt vagy – mondja Lépcsős Szent János –, akkor munkád egy könyv legyen, és ez az olvasmány megszabadít téged minden mástól. De nyúlj mindig azokhoz az írásokhoz is, amelyek az Istenben elmerültek életéről és az imáról szólnak. Olvasmányaid idején zárj ki minden mást. Nem mintha lenéznéd, hanem mert nem felel meg a célnak, amelyet pillanatnyilag követsz, mégpedig az olvasmányoknak. Lelked ezáltal erősödik, és szerez új erőket a belső imához. Minden más olvasmány elhomályosítja, elernyeszti, zav­rossá teszi lelkedet, értelmed beteg lesz, és az ima iránti lelkesedésed veszendőbe megy.

Kell még hogy tevékenységünk nehézségeit világosan kifejtsük, és azt, hogy miként fogjanak neki ennek a tevékenységnek. Mindenki, aki hallott minket, és gyakorlatait a hallottak alapján végzi, de eredményt nem lát, szemrehányásokkal illethetne, hogy a dolgokat sem magunknak, sem másoknak nem úgy mondtuk el, ahogy valójában vannak.

A lélek munkája és a test fáradozásai együtt építik az igazi szellemi lélek-várat. Ezek a Szentlélek tevékenységét mutatják, akit te és minden más keresztény a szent keresztségben kapott ajándékul. A törvények elhanyagolása a szenvedélyek útján kivonta a tekintet látóköréből. A vezeklés, Isten kimondhatatlan irgalmasságával szorosan összekapcsolódva, ismét meg kell hogy mutassa a lelki szemnek. A szelemi lélek-vár felépítése nem fejeződhet be az építők fáradsága nélkül, hiszen írva van: “…a mennyek országa erőszakot szenved.” (Mt 11, 12). Ez az erőszak a test tartós önlegyőzése. Akik hanyagságban és langyosságban élnek, talán az a benyomásuk, hogy sok kényelmetlenséget viselnek el, de nem hoznak gyümölcsöt, mert önmaguk legmélyében nincsenek megragadva.

Tanú erre a szó: “Ha a művünket magunk előtt mégoly magasra magasztaljuk is, és hiányzik a szív töredelme, akkor hamisak maradunk és légvárakat építünk.” (Lépcsős Szent János).

Részlet a Kis Filokáliából: Sinai Szent Gergely, (1255 – 1346)

Liturgia az élet 7. rész – Háromszorszent ének

“A görögkatolikus templom, a Szent Liturgia különleges és szokatlan lehet azoknak, akik nem abban nevelkedtek. Aki viszont közel kerül hozzá, mélyebben megismeri, annak csodálatos világ tárul fel: „egy ablak a természetfelettire”. Erre az útra hívja a felfedező kedvűeket dr. Papp Miklós görögkatolikus áldozópap, egyetemi tanár.”

„A fejlődés nem csak az emberen múlik, még akkor sem, ha akarja, még akkor sem, ha sokat fáradozik.”

„Természetesen az ördög – bármennyire akar is – egyedül nem tud bennünket elveszejteni, ha nem működünk közre a gonoszságában, de Isten sem akar egyedül megmenteni bennünket, ha nem működünk együtt kegyelmével üdvözülésünk érdekében. Isten mindig segít, mindig időben érkezik, de azt akarja, hogy mi is munkálkodjunk, és tegyük meg, amit tudunk.

Ezért ne mond azt, hogy nem jutottál előbbre, és ne nyugtalankodj, hogy nem fejlődsz! A fejlődés nem csak az emberen múlik, még akkor sem, ha akarja, még akkor sem, ha sokat fáradozik. Isten ereje, az ő áldott kegyelme, az irányít mindent, ha megkapja a mi hozzájárulásunkat. Ez emeli fel az elesettett, ez egyenesíti fel a meggörnyedtet.

Őt. a mi Istenünket és Üdvözítőnket kérjük teljes szívünkből, hogy jöjjön el, gyógyítsa meg a bénát, és támassza fel a négy napja halott Lázárt, adjon látást a vakoknak, és lakassa jól az éhezőt.”

Részlet Hészükhaszta József: Az Isten megismeréséről, 24.levél, 112-113.o.